Jojoba Desert (A.C.S) LTD

 

JOJOA DESERT由JOJOBA ISRAEL和 DESERT OIL这两家最大并且最有经验的以色列霍霍巴油公司合并而成,如今已有接近25年的历史

 

主要生产供应霍霍巴油,也是全球霍霍巴油最大的生产商之一

 

JOJOBA DESERT一直坚持4大价值观:

ü稳定性
ü可持续性
ü协同性
ü可靠性
首页    供应商介绍    Jojoba Desert (A.C.S) LTD